T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Teràpia de grup

En l'actualitat, fer teràpia de grup significa assistir a diferents sessions psicoterapèutiques, compartint espai i temps amb un grup d'entre 8 i 12 persones, on cada membre es compromet amb la teràpia i comparteix la seva experiència. La confidencialitat es garanteix com si fos teràpia individual, així com l'establiment dels objectius.

En general, els objectius són: ajudar a que les persones identifiquin els seus comportaments inadaptats, ajudar el maneig i gestió de les emocions, sentir-se acompanyat i donat suport i tenir una experiència catàrtica.

En teràpia de grup, factors com la universalitat de les experiències afavoreix el no sentir-se aïllat, l'altruisme, l'ajuda als altres membres i la cohesió grupal afavoreix el sentiment de pertinença i acceptació.

Pel que fa a la dinàmica, aquesta implica la realització d'activitats i la discussió.

© 2020-2023 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives