T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Serveis

En la societat trobem moltes activitats en diferents àmbits. Les dificultats i inquietuds que es presenten en nens i adults es manifesten diàriament, en diferents àrees i nivells. La concreció de la demanda permetrà focalitzar la temàtica i la consegüent derivació als diferents serveis individuals o grupals en funció de les necessitats dels usuaris. L'objectiu final d'aquests serveis són la consecució de l'benestar emocional.

© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives