T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Assessorament psicològic-jurídic

L'assessorament i orientació psicològica-jurídica que s'ofereix en sessió, quan sorgeixi un problema legal, permet al pacient-client estar informat en tot moment de les diferents opcions legals que existeixen. A partir d'una entrevista amb l'advocada del centre, aquesta aconsellarà i dotarà el pacient de pautes i estratègies jurídiques específiques i concretes en diferents àrees:

  • Infància i adolescència: justícia juvenil, mesures de protecció, adopcions...
  • Família: separació o divorci, custòdies, quota d'aliments, violència de gènere...
  • Laboral: acomiadaments, indemnitzacions, prestacions, assetjament laboral...
  • Estrangeria: agrupacions familiars, protecció internacional, visats i arrelaments...
  • I en altres àrees, com a temes d'habitatge, ajuts, multes, recursos i al·legacions de tota mena.

Separacions o divorcis

Generalment, en els processos de separació sorgeixen problemes particulars de cada parella i família, i situacions que es hauran d'afrontar com a conseqüència de la decisió i dissolució de la parella o matrimoni.

Per a això es té en compte: la gravetat del conflicte i enfrontament, el tipus de relació entre els membres de la família, l'edat dels fills...

L'objectiu és orientar a aquelles persones per a facilitar l'adaptació a la nova realitat oferint suport psicològic, afavorint l'expressió i gestió d'emocions; dotant-los d'habilitats parentals i educatives que minimitzin l'exposició dels menors als escenaris de disputes; donant suport als menors a nivell emocional tant en ansietat i estrès com a la comprensió dels canvis en el si familiar.

Des de la orientació i acompanyament en separació i divorci es realitza la anomenada Mediació Familiar, espai creat per facilitar a la parella la comunicació entre les parts i la consecució d'acords respecte als fills i família a nivell personal i social.

© 2020-2023 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives