T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Escola de pares

L'escola de pares és un espai d'informació, reflexió i assessorament sobre les funcions parentals envers els fills, adreçada a aquells pares que necessitin eines i guia en les tasques educatives per professionals de la psicologia.

Aquestes sessions generalment es realitzen en grup i es solen treballar temàtiques relacionades amb el coneixement i nivell de desenvolupament que tenen els fills, la importància d'aconseguir ser figures de referència per a ells, les habilitats de comunicació i l'impuls de la seva responsabilitat i autonomia.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives