T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Orientació i acompanyament en separacions i divorcis

Generalment, en els processos de separació sorgeixen problemes particulars de cada parella i família, i situacions que es hauran d'afrontar com a conseqüència de la decisió i dissolució de la parella o matrimoni.

Per a això es té en compte: la gravetat del conflicte i enfrontament, el tipus de relació entre els membres de la família, l'edat dels fills...

L'objectiu és orientar a aquelles persones per a facilitar l'adaptació a la nova realitat oferint suport psicològic, afavorint l'expressió i gestió d'emocions; dotant-los d'habilitats parentals i educatives que minimitzin l'exposició dels menors als escenaris de disputes; donant suport als menors a nivell emocional tant en ansietat i estrès com a la comprensió dels canvis en el si familiar.

Des de la orientació i acompanyament en separació i divorci es realitza la anomenada Mediació Familiar, espai creat per facilitar a la parella la comunicació entre les parts i la consecució d'acords respecte als fills i família a nivell personal i social.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives