T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Psicopedagogia, escoles i orientació professional

Les Dificultats en l'Aprenentatge es refereixen a un conjunt de problemes en els aprenentatges i adaptació escolar dels alumnes de diferent gravetat, que s'agrupen en els anomenats: Problemes Escolars (PE), Baix Rendiment Escolar (BRE), Dificultats Específiques d'Aprenentatge (DEA) i Discapacitat Intel·lectual Límit (DIL).

Pel que fa a el Trastorn per Dèficit d'Atenció amb i sense hiperactivitat (TDAH) és important incloure per la seva alta afectació escolar curricular.

Els problemes en l'aprenentatge solen presentar-se abans i durant l'adolescència tant en els processos educatius escolars i no escolars, així com en els formals i informals.

Es poden diferenciar als alumnes amb dificultats en l'aprenentatge segons els criteris de Gravetat, Afectació i Cronicitat.

Per tant, els programes d'intervenció són de caràcter individual, específics, que han de centrar-se en àrees com l'atenció, percepció, memòria, processament de la informació, habilitats socials, d'adaptació i meta cognitives, motivació, estratègies de desenvolupament intel·lectual i tècniques d'estudi.

En conseqüència, es realitza la intervenció psicopedagògica per desenvolupar la capacitat intel·lectual i instrumental de l'alumne per a un òptim aprenentatge i per aconseguir incrementar el seu interès i motivació. A més, s'intervé en l'autoreflexió comportamental, la intel·ligència emocional, la relaxació, la resolució de problemes, el foment de l'autoconcepte i l'autoestima.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives