T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Tractaments per a adults

Ningú va dir que ser adult fos fàcil, sinó tot el contrari, al fer-nos adults adquirim unes responsabilitats i obligacions que moltes vegades fan que presentem intranquil·litat i malestar important.

Doncs bé, la teràpia per a adults se centra en la identificació d'aquests problemes i / o dificultats i el seu tractament, des d'un enfocament biopsicosocial donant importància a les dimensions afectives, conductuals i cognitives.

L'objectiu és aconseguir el benestar emocional i vital.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives