T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Regulació i gestió emocional

Perquè es doni la regulació i gestió emocional ha d'existir consciència i reconeixement emocional que ens permeti identificar l'experiència viscuda.

Les emocions són necessàries i totes compleixen una funció de manera que les emocions no són ni bones ni dolentes, sinó neutres.

Regular i gestionar les nostres emocions ens permetrà resoldre els problemes diaris i en conseqüència ens sentirem millor. La clau està en l'equilibri emocional i aconseguir-ho passa per ser conscient de la relació existent entre pensament, conducta i emoció.

Aprendre a diferenciar entre sentir i expressar, i entre expressar o actuar una emoció ens permetrà decidir com expressar-la i quan fer-ho. També és important disposar d'habilitats i estratègies d'afrontament.

© 2020-2023 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives