T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Altres teràpies

Hi ha una gran diversitat d'ofertes terapèutiques eficaces en el món de la psicologia, que poden ajudar a resoldre els problemes de les persones. Avui en dia, els especialistes en psicologia utilitzen diferents enfocaments per tractar als seus pacients, perquè no hi ha teràpies que serveixin per a tot. És per tant essencial que cada teràpia psicològica estigui adaptada de manera personalitzada al pacient.

© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives