T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Trastorns de l'estat d'ànim

La tristesa i l'alegria o eufòria formen part de la vida de les persones. No obstant això, quan aquestes emocions són molt intenses i persistents i a més solen anar acompanyades d'altres símptomes, la persona perd el control sobre el seu ànim, pateix i es deteriora significativament la seva capacitat funcional. Aquests trastorns es divideixen en bipolars i depressius.

Depressió

També anomenada depressió clínica o trastorn depressiu és un trastorn de l'estat d'ànim que cursa amb símptomes d'angoixa que afecten a diferents dimensions de la persona: emocionals, cognitives i conductuals.

Hi ha diferents tipus de depressió, les més freqüents són la depressió major, diferent, depressió afectiva estacional i depressió psicòtica

Trastorn bipolar o psicosi maníac depressiva

També anomenat trastorn maniacodepressiu o depressió maníaca. És un trastorn de l'ànim que es caracteritza per canvis en l'estat d'ànim inusuals i extrems. Els símptomes d'aquesta afectació poden variar en episodis maníacs, depressius o mixtes i fins i tot poden aparèixer símptomes de caràcter psicòtic

Trastorn adaptatiu

És un trastorn caracteritzat per l'aparició de símptomes depressius i d'ansietat com a reacció emocional i reactiva a situacions i esdeveniments estressants de la vida.

La persona creu no poder gestionar el fet ocorregut el que provoca un malestar significatiu que minva la seva funcionalitat global.

Pot aparèixer a qualsevol edat davant un canvi de domicili, la pèrdua de l'ocupació, ruptura de parella etc...

© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives