T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Intervenció en crisi, dol i família

Una crisi és un estat personal o esdeveniment que comporta amb si un impacte significatiu en el nostre benestar emocional. Les crisis es reflecteixen per la incapacitat per manejar les emocions, pensaments i conductes de la situació viscuda. Els símptomes pode ser: sentiments de cansament, abandonament, tristesa, confusió, angoixa, ira...

És per això que resulta necessària l'atenció immediata i especialitzada, tant a les persones presents en l'esdeveniment crític com a familiars i tercers.

Avui dia, estem vivint d'una manera global la pandèmia de la COVID-19, el que pot ser que ens afecti negativament en diferents nivells: personal, familiar, sociolaboral... És important tenir un bon maneig de la situació amb els nens i no témer el poder parlar de forma natural, en termes apropiats per a la seva edat, ensenyant el que deuen i no han de fer i sobretot deixant que s'expressin amb naturalitat i calidesa.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives