T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Logopèdia

Àrees d'intervenció:

  • Alteracions de l'llenguatge: retard de l'llenguatge i Trastorn Específic de l'Llenguatge (TEL).
  • Trastorns específics de l'aprenentatge: retard en la lectoescriptura, dislèxia, disgrafia, disortografia i dificultats matemàtiques.
  • Alteracions de la parla: dislàlia, disglòssia i retard de la parla.
  • Alteracions de la veu: disfonia per alteració orgànica, funcional (nòduls i pòlips).
  • Alteracions orofacials: deglució atípica, respiració oral
  • Trastorns adquirits de l'llenguatge: afàsies, alèxia i agrafia, agnòsia, apràxia, trastorns de l'atenció i la memòria, comunicació i cognició en les patologies de l'envelliment.
© 2020-2023 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives