T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Teràpia basada en intel·ligència emocional

La teràpia en intel·ligència emocional implica el desenvolupament d'habilitats per al processament i el coneixement emocional de la persona, per al major i millor afrontament dels problemes presents. Amb la teràpia en intel·ligència emocional es fomenta la salut mental a través de el creixement i desenvolupament emocional. Es dóna importància a les emocions que presenta la persona en la sessió i es treballa per al reconeixement dels propis sentiments que ens ajudarà en el bon maneig de les nostres relacions amb els altres.

© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives