T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Psicologia de les persones grans

Actualment l'envelliment s'estudia i tracta des d'un enfocament bio-psicosocial i multidisciplinar. Hi ha la visió de l'envelliment actiu, amb èxit, superant així a l'anterior concepte d'envelliment saludable. L'important és que la gent gran segueixin participant en els assumptes familiars, econòmics, socials...

No obstant això, es coneix que arribats a aquesta edat es produeixen molts canvis, com la jubilació, l'economia, la gestió de el temps i la convivència.

És cert que de vegades s'ha de realitzar una valoració inicial de l'estat cognitiu i de l'autonomia funcional de vida d'aquestes persones.

L'avaluació neuropsicològica és important si hi ha sospita de demència o Alzheimer, problemes de concentració, memòria, atenció o confusió mental.

L'estudi neuropsicològic tracta d'avaluar i mesurar diferents dominis cognitius. Obtinguts uns resultats es procedeix a elaborar una intervenció per preservar i millorar el deteriorament cognitiu.

Els motius de consulta més freqüents de la gent gran són els duels, problemes de gestió emocional, tristesa, ansietat i depressió, dolor físic i simptomatologia associada a la deterioració cognitiva.

© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives