T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Pors i ansietat

L'ansietat és un dels desordres més comuns entre els nens i adolescents. Resulta ser patològica quan la intensitat, freqüència i durada són excessives.

Els nens viuen l'ansietat amb especial vulnerabilitat perquè no disposen dels coneixements per controlar els seus impulsos i emocions, com sentiments de nerviosisme, dolor al pit, a l'estómac, preocupació excessiva, tristesa, rebequeries, hiperactivitat, orinar al llit...

Els nens, d'igual manera que les persones adultes, senten ansietat davant diferents situacions i experiències viscudes, com pot ser la por a la foscor, a anar a l'escola, a la separació dels pares...

Tractar l'ansietat infantil és dotar als familiars de psico-informació per normalitzar la situació i ajudar a l'infant a canviar les seves creences, perquè comprengui les seves emocions i donar-li eines per afrontar els canvis i l'exposició a la situació estressant , com canvis de curs o de classe, de ciutat, de separació d'un amic...

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives