T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Trastorns de l'estat d'ànim

La tristesa i l'alegria o eufòria formen part de la vida de les persones. No obstant això, quan aquestes emocions són molt intenses i persistents i, a més, solen anar acompanyades d'altres símptomes, la persona perd el control sobre el seu ànim, pateix i es deteriora significativament la seva capacitat funcional. Quan es produeixen en la infància o l'adolescència se l'anomena depressió infantil.

Les causes de la depressió infantil poden ser: biològiques, psicològiques, de l'entorn i fins i tot estacionals. Quant als símptomes més característics són el nerviosisme, l'ansietat, tristesa, falta d'energia...

A causa que els nens no tenen la capacitat d'autorregular i gestionar les seves emocions, el problema tendeix a empitjorar.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives