T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Tractament del tabaquisme

El consum de tabac és la primera causa evitable de malaltia i mort de país. Deixar de fumar suposa consciència, canvi de comportaments, i fins i tot d'estil de vida.

A causa que el fumar és una addicció física i psicològica i una dependència social l'Atenció Primària de Salut inclou en els seus serveis l'assistència al tabaquisme.

Hi ha diferents fases en el procés d'abandonament de consum de tabac en què el fumador pot trobar-se, segons el grau de motivació que tingui per deixar de fumar i, per tant, la intervenció és diferent depenent de la posició i la disposició.

Es fa servir un model específic per a les intervencions d'assessorament: Esbrinar, Aconsellar, Acordar, Ajudar i Assegurar.

© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives