T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Tractament del maltractament de gènere

La violència de gènere és un problema molt greu que viuen moltes societats de diferents països. El protegir i atendre les víctimes, així com el foment de la igualtat entre les persones de diferent sexe, és essencial i vital en les intervencions i tractaments.

Hi ha diferents formes de maltractament: psicològic, verbal, físic, sexual, econòmic, social...

El cicle de la violència passa per l'acumulació de tensió, l'explosió de la violència i conductes agressives i finalment el penediment, també anomenat lluna de mel.

Els principals objectius del programa de tractament i intervenció que es realitza amb la víctima són:

  • l'abordatge dels simptomes, conseqüència del maltractament com són la por, l'ansietat, els trastorns de la son, la baixa autoestima, la manca d'assertivitat, les addiccions.
  • l'empoderament en la recuperació de la seva capacitat personal per aconseguir l'autonomia i independència de la seva vida a tots els nivells i esferes. Així en el pla de tractament es pot incloure no només intervenció psicològica, tant individual com grupal, sinó la derivació per a un assessorament jurídic.
© 2020-2023 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives