T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Addiccions comportamentals i noves tecnologies

En l'actualitat, l'ús generalitzat i incrementat de les noves tecnologies entre la població més jove fa que siguin necessàries mesures de prevenció de les conductes i comportaments addictius, que dominen la voluntat de la persona produint un canvi significatiu en la vida acadèmica i/o laboral, en les responsabilitats bàsiques d'higiene, alimentació i en les seves relacions familiars i socials.

Se sap que totes les conductes addictives, en un inici, tenen conseqüències positives, la sensació d'estar entretingut o passant-ho bé. No obstant això, amb el temps sorgeix la necessitat de mantenir els estímuls de manera que minimitzi el malestar emocional. És important llavors, conèixer si una conducta o comportament és natural, o està succeint més del que és habitual, o si està controlada o no.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives