T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Regulació i gestió emocional

Tant en la infància com en l'edat adulta, perquè es doni la regulació i gestió emocional ha d'existir consciència i reconeixement emocional que ens permeti identificar l'experiència viscuda.

Les emocions són necessàries i totes compleixen una funció, no són ni bones ni dolentes, sinó neutres. Regular i gestionar les nostres emocions ens permetrà resoldre els problemes diaris i en conseqüència ens sentirem millor.

El coneixement i reconeixement de les emocions, així com l'acceptació i comprensió de les mateixes i el permetre que succeeixin i es manifestin les emocions, suposen les bases d'una bona regulació i gestió emocional.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives