T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Qui som

El Centre de Psicologia Sakuru és un gabinet psicològic ubicat a Sant Andreu, que ofereix assistència psicològica i psicopedagògica, logopèdia, reeducacions i serveis de coaching personal i empresarial a grups de totes les edats i assessorament i suport psicològic-jurídic a famílies i estrangeria.

Està format per un equip multidisciplinari, amb diferents formacions acadèmiques i experiències professionals, que treballa de forma conjunta per donar la major i millor cobertura als seus pacients i clients.

Els professionals de Centre Sakuru treballen i realitzen un servei de psicologia integral, de manera personalitzada, analitzant les característiques personals i manifestacions particulars de cada cas, sempre des d'un tracte de qualitat i calidesa humana.

Els tractaments psicològics de el Centre Sakuru són intervencions a pacients, que es realitzen a partir de tècniques provinents de diferents teories i enfocaments psicològics procurant una actuació ad hoc, estreta i relacionada amb la finalitat d'aconseguir els objectius acordats al més aviat possible.

Per a això, el psicòleg ha de realitzar una avaluació precisa i rigorosa. Determinar un probable diagnòstic i amb tota la informació obtinguda acordar els objectius a assolir amb el pacient de forma activa.

Avui dia se sap que no hi ha una teràpia o enfocament millor que una altra. Els professionals de el Centre Sakuru, en contínua formació, disposen de diferents tècniques i eines per poder oferir un treball individualitzat i personal, que s'adapti com la millor opció terapèutica per a clients de totes les edats.

© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives