T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Trastorn negativista desafiant i de la conducta

És un trastorn de l'comportament que s'origina i produeix en la infància i que es caracteritza per pautes de conductes desobedients, rebels i desafiants dels nens cap als adults. És un trastorn molt disfuncional que afecta negativament el desenvolupament de l'infant i la seva vida familiar, social i acadèmica.

Comportaments com molestar altres persones, rebequeries, enutjos, discussions amb les figures d'autoritat, o comportament colèric i difícil són manifestacions de l'trastorn negativista desafiant. Les causes d'aquesta afecció s'atribueixen a factors biològics, psicològics i socials.

El tractament ha de ser individualitzat donant cobertura a les necessitats de l'infant.

Trastorn de la conducta

És un trastorn de l'comportament i emocional que es caracteritza per realitzar conductes i actes que violen els drets individuals dels altres, com poden ser consum de drogues, incompliment de les normes preestablertes i activitats delictives. Sol presentar-se en adolescents que solen aïllar o evitar les relacions personals.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives