T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Altes capacitats

Parlar de capacitats intel·lectuals suposa parlar d'intel·ligència. L'alumne amb altes capacitats és divers i heterogeni com la població general.

Les característiques principals que suggereixen l'existència d'altes capacitats són la gran curiositat i ganes d'aprendre, alt nivell d'activitat i concentració, el raonament complex, el pensament simbòlic, abstracte, domini de l'llenguatge, creativitat, flexibilitat i fluïdesa, motivació intrínseca, pensament crític...

La finalitat de la detecció de l'alumnat de les altes capacitats és necessària per conèixer el seu perfil pel que fa als recursos intel·lectuals que disposa, motivació, interessos, visió de futur i així poder respondre de manera precoç i adequada a les seves necessitats per desenvolupar el seu potencial i les seves competències

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives