T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Intervenció en crisi, dol i família

Una crisi és un estat personal o esdeveniment que comporta en sí un impacte significatiu en el nostre benestar emocional. Les crisis es reflecteixen per la incapacitat per manejar les emocions, pensaments i conductes de la situació viscuda. Els símptomes poden ser: sentiments de cansament, abandonament, tristesa, confusió, angoixa, ira...

L'objectiu de la intervenció en crisi és proporcionar els primers auxilis psicològics per tal d'aconseguir l'afrontament més adequat a la situació viscuda i prevenir l'aparició de problemes psicològics o la cronificació de certs estats psicopatològics. Els primers auxilis psicològics es donen en els primers minuts i hores després de les crisis i posen en contacte a la persona amb els recursos d'ajuda i la doten d'eines d'afrontament. És per això que resulta necessària l'atenció immediata i especialitzada tant a les persones presents en l'esdeveniment crític com a familiars i tercers.

Avui dia estem vivint de forma global la pandèmia de la COVID-19, el que pot ser que ens afecti negativament en diferents nivells: personal, familiar, sociolaboral...

A més de l'afectació física pròpia de la malaltia, sol existir una simptomatologia psicològica com l'ansietat, l'estrès per la neteja de mans, la mascareta o el confinament. És important conscienciar-se de que aquests problemes i dificultats, tant de gestió diària com psicològics, poden aparèixer en tots els rangs d'edats.

El dol és el procés d'adaptació emocional a la pèrdua d'un ésser estimat o relació afectiva. Si el duel es divideix en etapes i fases és més fàcil conèixer en quin moment es troba la persona després de la pèrdua i l'acompanyament i tractament es fa més focalitzat.

© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives