T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Trastorns de l'espectre autista

És un trastorn crònic neurobiològic relacionat amb el desenvolupament del cervell, que afecta la forma en què una persona percep a altres persones, el que els dificulta i / o anul·la la intercomunicació i la sociabilització. Al seu torn, en els trastorns de l'espectre autista es donen patrons de comportaments singulars estereotipats i repetitius.

En aquest trastorn se solen donar retards significatius en el desenvolupament de l'llenguatge.

A dia d'avui no hi ha tractaments normalitzats per l'autisme. Hi teràpies estructurades i organitzades de forma molt específica que poden ajudar a l'infant a desenvolupar diferents habilitats socials i donar funcionalitat a la seva vida a partir de rutines i pràctiques freqüents i habituals.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives