T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Teràpia breu estratègica individual

La teràpia breu estratègica se centra en la solució de problemes específics i presents i no s'insisteix en l'origen ni en la causa de l'malestar. Els problemes psicològics són el resultat de la percepció de la realitat que té la persona, i el manteniment d'aquests problemes depenen dels intents de solució aplicats a aquests problemes, les anomenades "solucions intentades". La teràpia breu s'ocupa d'eliminar els símptomes i conductes disfuncionals i en produir un canvi en la construcció d'una realitat més funcional, aconseguint així una nova homeòstasi.

De forma resumida, les idees de les quals parteix aquest enfocament són: la percepció és clau, el problema es manté en el present i no cal anar al passat per tractar-lo.

© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives