T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Teràpia de família

La teràpia familiar, com el seu nom indica, aborda el tractament de tots els membres de el sistema familiar en conjunt i no per separat. S'intervé en les dificultats que es presenten en el context de les relacions familiars i significatives. S'aborda la família com un sistema i se centra en millorar les relacions que sorgeixen en el si de la família: l'adolescència, la comunicació, la relació amb la família política, la malaltia, la gelosia amb els germans...

La família com a sistema adquireix entitat pròpia, sent més que la suma dels seus membres, funcionant com una unitat, on els canvis en un dels elements provoquen ajustos en la resta de sistema.

© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives