T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Tractaments per a nens i joves

Definitivament, la infància i l'adolescència són les etapes de el desenvolupament vital que més recursos psicològics requereixen, per la seva vulnerabilitat i per estar en contínua formació. Estar atents, tant pares com mestres, a possibles dificultats que poden presentar els nens i adolescents és essencial per poder ajudar-los.

La teràpia infantil i juvenil és important realitzar-la quan s'observen comportaments i / o estats emocionals disfuncionals per al nen o adolescent, que no li permeten un bon desenvolupament psicològic i creixement emocional.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives