T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Unitat de diagnòstic

Evaluacions Neuropsicològiques i Psicopedagògiques

Hola, som l'equip de psicòlegs de Sakuru.

 • Si des del col·legi et deriven per fer una avaluació psicològica al teu fill
 • Si sents que alguna cosa no funciona, no encaixa al teu fill i vols fer-li una avaluació psicològica
 • Si et demanen des d'una institució que et facin una avaluació psicològica
 • Si pot ser que el teu fill es trobi dins de trastorn de l'espectre autista (TEA) i vols que se li facin les proves i així conèixer els resultats

En definitiva, des del nostre centre podem fer de forma global una avaluació psicològica de tu o del teu fill. Contacta amb un dels nostres psicòlegs

En què consisteix?

L'avaluació neuropsicològica és un procediment diagnòstic per obtenir una valoració a nivell cognitiu, emocional i funcional del nen, mitjançant l'administració de proves psicològiques. D'aquesta manera, podem detectar si hi ha problemes de dèficit d'atenció, de funcions executives, de les funcions implicades en el desenvolupament del llenguatge i de la lectura, l'escriptura i el càlcul.

El procés que duem a terme és:

 1. Entrevista inicial amb la família per poder conèixer amb profunditat la situació de cada nen, establir una “línia base” d'actuació i determinar les proves d'avaluació que és rellevant administrar
 2. Administració de les proves pertinents, amb l'objectiu de definir un diagnòstic i marcar objectius específics per a intervencions futures.
 3. Sessió de devolució de resultats amb la família, orientació i recomanacions que cal tenir en compte a partir de la situació particular del nen, tot això reflectit en un informe clínic.
 4. Seguiment i acompanyament, tant al mateix nen com a la família a través de reavaluacions neuropsicològiques, amb l'objectiu de constatar l'evolució del nen i la detecció primerenca de noves necessitats existents.

Beneficis de realitzar una avaluació neuropsicològica:

 1. Comptar amb una detecció, intervenció i actuació primerenca, factors relacionats directament amb un millor pronòstic.
 2. Ajudar-nos a comprendre la realitat cognitiva i emocional del nen i les dificultats que això li pot estar comportant, veient-se reflectides en els diferents àmbits de la seva vida i la relació amb el seu entorn.
 3. Aportar les metodologies i ajudes necessàries per compensar aquestes dificultats en els diferents àmbits de l'infant o adolescent, així com conèixer els seus punts forts i poder empoderar-s'hi.
© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives