T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Tractament del dolor crònic, fibromiàlgia

La fibromiàlgia és una síndrome crònica d'etiologia desconeguda que es caracteritza per la presència de dolor generalitzat. No obstant això, aquesta malaltia presenta de manera important altres símptomes i manifestacions com la fatiga crònica, els trastorns de la son, la rigidesa matutina, les cefalees, l'ansietat, la disfunció cognitiva... que minven significativament la qualitat de vida dels pacients i de les persones que els envolten.

Pel que fa a la seva influència sobre les funcions cognitives, les queixes cognitives es vinculen habitualment a el terme "Fibrofog" i inclouen problemes de memòria, concentració, atenció i confusió mental.

Per això, és important que es tingui present un enfocament de salut integral al parlar o patir fibromiàlgia.

Avui en dia, disposem d'un model de salut biopsicosocial, on la salut s'entén a partir de la combinació de factors biològics, psicològics i socials. On la comprensió i tractament de la malaltia han de ser simultanis, donant la mateixa importància a l'esfera física, psicològica, emocional, social, laboral i fins i tot espiritual.

© 2020-2024 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives