T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH)

El TDAH és un trastorn que sol aparèixer en edats primerenques, al voltant dels 5-7 anys. És un trastorn de naturalesa neurobiològica que afecta zones específiques de el cervell encarregades de l'autocontrol, la impulsivitat o l'atenció.

Existeixen tres tipus de TDAH, depenent de la simptomatologia: per dèficit d'atenció o inatent on predomina la falta d'atenció, hiperactiu-impulsiu amb predomini d'impulsivitat i hiperactivitat i el mixt o combinat.

El TDAH en nens sol ocasionar problemes d'aprenentatge, impaciència, desorganització i canvis en l'estat d'ànim. En adults inseguretat crònica, manca d'habilitats socials i comportaments desadaptatius.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives