T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Teràpia visual

La teràpia visual és un tractament que realitzen els / les optometristes per entrenar i millorar les capacitats visuals quan hi ha algun desajust o dèficit visual.

Els dèficits visuals moltes vegades poden afectar el desenvolupament i la vida quotidiana de les persones, ja que es manifesten de diferents maneres. Alguns dels símptomes poden ser: picor d'ulls, mals de cap, visió borrosa o doble, perdre en la lectura, falta de concentració, inversions a l'escriure, entre d'altres.

Després d'un examen optomètric complet que avalua la vista i l'eficàcia visual, es determina el tractament que sigui més convenient a l'pacient. El tractament és totalment personalitzat i individualitzat, amb l'objectiu de millorar les capacitats visuals de l'pacient, millorant la seva qualitat de vida i que el seu sistema visual abast el seu màxim potencial.

La teràpia visual també permet entrenar certes habilitats com l'atenció, la memòria i la coordinació ull-mà.

L'entrenament visual es realitza amb nens i adults. L'edat escolar és clau per a la intervenció, ja que és el període de l'aprenentatge i de desenvolupament la qual cosa si hi ha algun dèficit visual aquest pot interferir, alentint o dificultant l'aprenentatge escolar.

Amb la teràpia visual és possible tractar o millorar:

  • Disfuncions binoculars (convergència i divergència)
  • Moviments oculars
  • Disfuncions acomodatives (excés o insuficiència)
  • Estrabismes
  • Ambliopia (ull gandul)
© 2020-2023 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives